Fal Hattı
Falcı ara
İnsanın doğasında var olan enerjiyi, negatif ve pozitif olarak ele alırsak Medyum; İnsanlar üzerinde
mevcut bulunan, negatif enerjiyi görerek, bu enerjinin o kişi ve nesneden dışarı atılmasını ya da
kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Kişinin veya nesnenin karşılaşılabileceği tehlike ve önemli
olaylar hakkında, geçmiş ve de gelecekten bilgi veren kişi anlamındadır. Medyumu, diğer insanlardan farklı kılan yapısı, onun olaylar karşısındaki bakış açısıyla bir iletici olarak bilgi vermesi, kişi veya nesne hakkında, kendi sorduğu soruları, mistik güçten aldığı cevaba, kendi yorumunu da katarak bildirmesidir. Rüyalarınızdaki, nesnelerin, olayların, mekânların aslında size geçmişten veya gelecekten bir mesaj olduğunu bir medyum söyler! Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir medyumun paranormal bir görüngü ortaya koymasında medyumun ruhundan başka bir ruhun var olması şart değildir. Spiritüalist anlayışa göre, medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değil bir yetenektir.
Neo-Spiritüalist terminolojide medyumluk yalnızca psişik duyarlı olmaktan ibaret değildir;
medyumun, medyumluk hakkında yeterince, görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra,
medyumluğun gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince bilmesi ve uygulaması gerekir.
Hiçbir şey içinizde bir soru olarak kalmasın. Kafanızda kuşkularınız, endişeleriniz varsa; eşinizin,
sevgilinizin, iş ortağınızın, yakın dostlarınızın sizi aldattığını düşünüyorsanız; çocuğunuzun eğitimi ve geleceği hakkında bilmek ve sormak istedikleriniz varsa; ben neden bu kadar şanssızım, olacak işlerim olmuyor sonunda hep üzülüyorum diyorsanız; kiminle, ne zaman, hayatınızı birleştireceğinizi, mutlu olup olmayacağınızı merak ediyorsanız...

SİZE BİR TELEFON KADAR YAKINIZ...